Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 43–44 psl.

saligan

saligan „grune (grün) – žaliaĩ“ E 468 adv. = pr. *zalʹan „t. p.“ (t. y. turbūt ne pr. *zaljan „t. p.“, plg. Endzelīns SV 241, Schmalstieg PS 134) = adj. (nom.-acc. sg. neutr.) pr. *zalʹan „žalias“; dėl pr. (E 458) adv. = pr. adj. (neutr.) plg. s. v. gelatynan.
Adj. pr. (XIII/XIV a.) *zalʹa- „žalias“ < *zalja- „t. p.“ < adj. balt. *źalja- „t. p.“ > lie. žãlias „t. p.“, la. zaļš „t. p.“. Šio balt. adjektyvo (jis – specifinis balt. žodis!), kurio giminaičiai yra seniai žinomi (žr. toliau, be to, Fraenkel LEW 1287 s. v. žãlias ir liter.), etimologijos pagrindinė problema – jo daryba dar nėra aiški (žr., pvz., Skardžius ŽD 63).
Manyčiau, kad adj. (i̯o-kamienis) balt. *źalja- „žalias“ yra iš adj. *„turintis blizgančio žalsvumo (žalumo), gelsvumo (geltonumo), rusvumo (rudumo) ir pan.“ (> est. haljas „blizgantis, blizgančiai žalias“) – fleksijos vedinys iš subst. (neutr., nom.-acc. sg.) balt. *źalan „blizgantis žalsvumas (žalumas)…“ [plg. (ide. >) balt. subst. *kara- adj. *karja- žr. s. v. *kargis, plg. Skardžius ŽD 62], kuris (neutr.) – deadjektyvinis subst. (nomen abstractum) iš adj. (neutr., nom.-acc. sg.) balt. *źalan „blizgančiai žalsvas, gelsvas, rusvas…“ [senas ide. kalbų subst. (neutr., nomina abstracta) iš adj. (neutr.) darybos būdas!], suponuojančio adj. (o-kamienį) balt. źala- „t. p.“ [> lie. žãlas „rusvas, rausvas (apie gyvulius)“].
Tas balt. adj. yra iš (adj.) *„blizgančiai žalsvas, gelsvas ir pan.“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *źel- „žalsvai, gelsvai ir pan. blizgėti“ (> la. zel̂-t „grünen, frisch wachsen“, lie. žél-ti „grünend wachsen“), tiksliau, matyt iš jo praes. lyties balt. *źel- (> praes. la. zeļ-u = lie. žel-iù). Iš to paties verb. lyties praet. balt. *źḗl- (> la. zêl-a, 44 lie. žė́l-ė) fleksijų vediniai (su šaknies vokalizmo apofonija) – a) subst. (io-kamienis) vak. balt. *źālja- „žalsvas ir pan. blizgėjimas“ (> „žolė“ > pr. *zālīs „t. p.“, žr. soalis) ir b) subst. (i̯ā-kamienis) ryt. balt. *źaljā- „t. p.“ (> *źālē „žolė“ > la. zâle „t. p.“, lie. žolė̃).
Verb. balt. *źel- „žalsvai, gelsvai ir pan. blizgėti“ = balt.-sl. *źel- „t. p.“ ( adj. sl. *zel-enъ „žalias“, plg. adj. sl. *vez-enъ verb. *vez- „vežti“) < verb. ide. *ǵhel- „blizgėti“ < *ghel- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 499tt.), apie kurio „kentuminę“ evoliuciją baltų (ir slavų) kalbose žr. s. v. gelatynan.
Galima pridurti: iš minėto verb. balt.(-sl.) atsirado sufikso vedinys adj. balt. *źel-ta- „žalsvai, gelsvai ir pan. blizgantis“ (> lie. žel̃tas „žalsvas“), žr. s. v. sealtmeno.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 541; Lehmann GED 162t.; Mayrhofer EWA 805t.; Nepokupnyj BSI XVII 99tt.; Orel HGE 124; Smoczyński SEJL 772t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.