Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 60 psl.

samyen

samyen „acker (Acker) – žemę (dirbamą), dirvą“ E 237 acc. sg. fem. = pr. (E) *zamen. Vok. (E 237) acker = v. v. a. acker „Ackerfeld“ (Lex 2). Tiesa, E 237 vok. ir pr. žodis parašytas abreviatūriškai – vok. ack’r (= acker) resp. pr. samy͡e, dėl kurio rekonstrukcijos nėra vieningos nuomonės.
Buvo manyta, kad pr. (E 237) samy͡e esąs samyen = *-jan (neutr., Trautmann AS 418), bet žr. Endzelīns SV 241: „(ar -yen < -jan?)“. Dar labiau nepagrįsta (semantiškai-darybiškai) nuomonė, kad samYͤ esąs *samyne [Smoczyński Tarpt. konf. 107].
Nematau jokių kliūčių suponuoti, kad pr. (E 237) samYͤ yra samyen = forma (ē-kamienė, acc. sg. fem.) pr. *zamʹen [žr. PKP II 23 (išn. 59), 266 (s. v. dirva)]: a) čia priebalsis pr. *-mʹ- (palatalizuotas prieš pr. *-e-) parašytas raidėmis -my- (panašių parašymų yra daug pr. rašto paminkluose!), b) E žodynėlyje yra ir daugiau acc. (sg., pl.) formų – (acc. sg.) abstotten (žr.), (acc. pl.) agins (žr.) ir dmskins (žr.).
Taigi pr. (E 237) samYͤ yra samyen = subst. (ē-kamienis, acc. sg. fem.) pr. (E) *zamʹen, t. y. *zamen „žemę (dirbamą), dirvą“, suponuojantis formą (nom. sg. fem.) pr. (E) *zamē „žemė (dirbama), dirva“ < pr. *zemē „t. p.“ (žr. same); plg. tai, kad tokią reikšmę turi ir, pvz., lie. žẽmė.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.