Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 65 psl.

sarpis

sarpis „nusbickel“ E 746 (toks paukštis) yra matyt „Nucifraga caryocatactes (L.)“ = „riešutinė“ (dėl riešutinė žr. Ivanauskas LP III 91), plg. Trautmann AS 419 (s. v. sarpis). Žr. dar s. v. bucawarne.
Pr. (E 746) sarpis „riešutinė“ – turbūt i̯o-kamienis subst. (nom. sg. masc.) pr. (E) *sarpīs „t. p.“, kuris galėtų būti kildinamas iš pr. *svarpīs „t. p.“ (plg. Endzelīns SV 242: „sarpis…varbūt ar disimilāciju no *swarpis“) ir siejamas su la. (paukščio pavadinimu) svir̂pis „Kernbeißer“ (Pierson AM VIII 364, Trautmann l. c., Fraenkel LEW 950); šis la. žodis buvo gretintas su la. svãrpsts (-ps- < -bs-) „der Bohrer“, sl. svorbъ „niežulys“ ir pan. (Trautmann l. c., BSW 295, ME l. c., Būga RR II 616, Fraenkel l. c., Pokorny IEW I 1051).
Šitaip spėjant, subst. (i̯o-kamienis) pr. (E) *sarpīs „riešutinė“ < pr. *svarpīs „t. p.“ < *„riešutų, gilių ir pan. gliaudytojas, rinkėjas“ (paukštis riešutinė kaip tik labai mėgsta riešutus, giles ir pan., žr. Ivanauskas LP III 93) galėtų būti fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *sverp- (*svirp-)//*sverb- (*svirb-) „gliaudyti, plėšyti, draskyti“ (> sl. *svьrb-ēti „niežėti“ ir pan.) < ide. *su̯erbh- „(iš)sukti (ką iš ko)“ (Pokorny IEW I 1050t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 17; Hinze LgB V–VI 163t.; Matzenauer BKAS 111.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.