Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 79 psl.

schan 1

I schan „her – šen“ frazėje gerdaus schan „sage an“ III 6717 [458] (= sakik „sakyk“ VE 285), „da – šen“ III 6722 [4512] (= tame VE 2610), schien „hie (hier) – čia“ III 512 [3521] (= cza „čia“ VE 202), III 12521 [778], schen „hier – čia“ (GGA 1874, p. 1239) adv.
Lytis (adv.) schan „šen, čia“ (2×) = *šan yra vietoj pr. *šen „t. p.“ (plg. s. v. schai), kurią atspindi schien (2×) „t. p.“ (su palataliniu ženklu *-i-) < pr. *sen „t. p.“ (dėl *s- > *š- žr. s. v. schai) < adv. balt. *śen „t. p.“ (> lie. šeñ „t. p.“ ir kt.), o šis – formanto (akuzatyvinio) *-n išplėsta particula balt. *śe „ecce“ < ide. *ḱe (dėl jos žr. s. v. schai).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.