Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 78–79 psl.

schai

schai „alhie (allhier, hier) – čia“ III 11517 [7128] adv. = pr. *šai, kuris šiaip jau galėtų būti iš *sjai „t. p.“ – pron. pr. *si- „šis“, išplėstas o/e-kamienės „loc.“ fleksijos pr. *-ai (plg. Trautmann AS 429, Stang Vergl. gr. 286) = adv. („loc.“) pr. (bīt)-ai (žr. bītai ir liter.), egzistavusios greta o/e-kamienės 79loc.“ fleksijos pr. *-ei = adv. („loc.“) pr. (qu)-ei (žr. quei ir liter., stwei).
Tačiau schai „čia“ (hapax!) = pr. *šai yra veikiausiai kitokios kilmė̃s – vietoj pr. *šei „t. p.“ (plg. pr. *šan „šen“ iš *šen „t. p.“, žr. I schan) < pr. *sei „t. p.“ (su *s- > *š- pagal paradigmą „šis“, žr. schis) < adv. (o/e-kamienis „loc.“) balt. *śei „t. p.“ [> pr. (qu)-ei, žr. quei] adv. (o/e-kamienis „loc.“) ide. *ḱei (dėl jo žr. Pokorny IEW I 609) < *kei, kuris – formanto *-i išplėsta particula ide. *ke > *ḱe (> lie. še „ecce“, s. sl. se „t. p.“ ir kt.); žr. dar s. v. I schan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.