Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 85–86 psl.

schlūsitwei

schlūsitwei „dienen – tarnauti“ III 4116 [316] (= slußiti „slūžyti“ VE 1517) inf.; praes. 1 sg. schlūsi „(ich) diene – tarnauju“ III 6721 [4512] (= ßlußiju VE 2810); praes. 1 pl. schlūsimai „dienen – tarnaujame“ III 315 [259] (= slußitumbim „slūžytume“ VE 1018–19); praes. 2 pl. schlūsiti „dienet – tarnaujate“ III 9516 [613] (slußiet VE 4113); opt. 1 sg. schlusilai „diene – tarnaučiau“ III 4321 [3129] (= slußiczia „slūžyčiau“ VE 1621); opt. 3 sg. schlūsilai „diene – (jis) tarnautų“ III 1219 [7520] (= slußitu „slūžytų“ VE 5918).
Inf. schlūsitwei „tarnauti“ yra pr. (III) *šlūzitvei „t. p.“ < *slūzitvei 86 „t. p.“ (kitaip – Endzelīns SV 244; dėl *šl- < *sl- žr. s. v. schlusien) < pr. *slūzītvei „t. p.“ (su nekirčiuotu *-ī-). Forma schlūsi „tarnauju; tarnauja“ – pr. (III) *šlūzi „t. p.“ < *slūzi „t. p.“ < pr. *slūzī „t. p.“ < *slūzij „tarnauja“ < *slūzija „t. p.“. Dėl šitos pr. *slūzi „tarnauja ir kt.“ turi *-i- ir kamienas pr. *slūzi- formose *slūzi-mai „tarnaujame“ (> *šlūzi-mai „t. p.“ = schlūsimai „t. p.“), *slūzi-lai (> *šlūzi-lai = schlūsilai); plg. Endzelīns SV 111.
Verb. (inf.) pr. *sluzī-twei „tarnauti“ [> *slūzitvei „t. p.“ > *šlūzi-tvei „t. p.“ (dėl *šl- < *sl- žr. s. v. schlusien!)] – skolinys iš lenk. służy-ć „t. p.“, plg. Endzelīns SV 244 (kitaip – nepatikimai – Trautmann AS 422, Milewski Sl. Occ. XVIII 35).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 318t., SEJL 574.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.