Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 91–92 psl.

seggīt

seggīt „thun (tun) – daryti“ III 394 [2913] (= dariti „daryti“ VE 148), III 398 [2916] (= dariti VE 1413), III 6115 [4117] (= padariti VE 256), III 7525 [4923] (= dariti VE 329), III 8715–16 [5521], segīt „t. p.“ III 5511–12 [3729] (= dariti VE 226), seggit „geschehen – pasidaryti“ III 692 [4516] (= padariau VE 2813), siggīt „thun (tun) – daryti“ III 11712 [7310], siggit III 8319 [5321] (= dariti VE 362–3) inf.; partic. praet. act. nom. sg. masc. seggīuns „gethan (getan) – daręs“ III 676–7 [4334–451], III 6723 [4513] (= padariau VE 2810–11), III 6915 [4526] (= dariau VE 2824–25), III 6918 [4528] (= padare „padarė“ VE 293), III 8115–16 [532] (= padaritůsius VE 3421), seggīūns (sk. seggīuns) „t. p.“ III 679 [452; žr. PKP II 150, išn. 273] (= padarey „padarei“ VE 2718); žr. dar warguseggīentins s. v. wargu.
Praes. 1 sg. segge „thue (tue) – darau“ III 3718 [297] (= darau VE 141); praes. 2 sg. segēsei „thust (tust) – darai“ III 715 [475] (= darei VE 2916); praes. 3 sg. segge „thuts (tut) – daro“ III 6116 [4118] (= dara „daro“ VE 258), III 771 [4925] (= dara „daro“ VE 3211), „thut (tut) – t. p.“ III 8928 [5716] (= dara „daro“ VE 3822), III 9517 [614] (= padaris „padarys“ VE 4113–14), segē „thue (tue) – (te)daro“ III 9912 [633]; 3 pl. (praes.) seggē „(sie) thun (tun) – (jie) daro“ III 8913 [577] (= daritu „darytų“ VE 3812 conj. 3 pl.), segge „t. p.“ III 377 [2734] (= daritu „darytų“ VE 1313 conj. 3 pl.), segge „thue (tue) – (te)daro“ III 9113 [5728] (= butu daritas „būtų darytos“ VE 3911); praes. 1 pl. seggēmai „(wir) thun (tun) – darome“ III 6519 [4325] (= darom „darome“ VE 277), III 3113–14 [2516–17] (= daritumbim „darytume“ VE 116); praes. 2 pl. seggītei „(jr) thut (tut) – darote“ III 9514 [611] (= daridami „darydami“ VE 4111), III 756 [499] (= darikite „darykite“ VE 319), III 7512 [4914] (= dariket VE 3116), seggēti „t. p.“ III 9315 [5916] 92 (= darote VE 4013), segijtei „t. p.“ III 1013 [6313], seggīta „t. p.“ III 9521 [617] (= darikite „darykite“ VE 4118); imperat. 2 pl. segeitty „thut (tut) – darykite“ I 1310 [722–23], I 152 [729], segeyti „t. p.“ II 1310 [1324], II 152 [1330].
Verb. (inf.) pr. seg(g)īt „daryti“ [dėl jo paradigmos lyčių istorijos žr., pvz., (ir liter.) Stang SBV 167 ir kitur (passim), Schmid Verb. 112 (Wortverzeichnis), Stang Vergl. Gr.-Ergänzungsband 31 (Wortregister)] yra turbūt iš verb. pr. *segē-t- „t. p.“ resp. *segē-tvei „t. p.“, dėl kurio kilmės žr. s. v. sagis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 322tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.