Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 222 psl.

wargu

wargu „ubel (übel) – piktai, blogai“ III 6915 [4526] (= piktai VE 2825 adv.) adv. = pr. (III) *vargu – (A. Vilio) klaida vietoj pr. adv. *vargai „piktai, blogai“ ar adv. (= adj. nom.-acc. ag. neutr.) *vargan „t. p.“ (žr. PKP II 153, išn. 284; kitaip Endzelīns SV 271), žr. wargs. Yra dar warguseggīentins „ubeltheter (Übeltäter) – piktai (blogai) darančius“ III 931–2 [595] (= piktadejems VE 402) su minėtu adv. wargu + -seggīentins (žr. seggīt).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.