Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 100 psl.

sengidaut

sengidaut „erlangen – įgyti, gauti“ III 12112 [7521] (= ingitu „įgytų“ VE 5920 conj. 3 sg.) inf. = pr. (III) *sengidaut < pr. *sengīdau-t(vei) „įgyti, sulaukti“ su *-ī- (plg. s. v. sengijdi, žr. ir Trautmann AS 425 s. v. sengidaut), matyt nekirčiuotu = pr. *sen- „su-“ (žr. sen-) + *gīdau-t(vei), kuris yra matyt verb. intens. pr. *gīdau- „lauk(inė)ti“ (plg. lie. geidáuti „ko labai trokšti“) – sufikso *-au- (*-av-) vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. (ne intens) pr. *geid- „t. p.“ (žr. gēide). Dėl darybos plg., pvz., lie. verb. švýtau-ti/švytáu-ti „švysčioti“ (LKŽ XV 610) bei švytúo-ti „t. p.“ (ir trans., žr. LKŽ XV 620 s. v. švýtuoti 4) verb. šviẽt- (šviẽsti); žr. dar s. v. sengijdi.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 113; Smoczyński LAV 153.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.