Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 100 psl.

sengijdi

sengijdi „erlange – įgyja, gauna“ III 1194 [7327] (= gautu „gautų“ VE 5813 conj. 3 sg.) praes. 3 sg. = pr. *sengīdi yra praef. pr. *sen- „su-“ (žr. sen-) + forma (praes. 3 sg.) pr. *gīdi „įgyja, gauna“, kuri gali būti iš pr. *gīdī „t. p.“ (su nekirčiuotu *) < *gīdij „t. p.“ < *gīdija „t. p.“ (kitaip atsargiai spėja Endzelīns SV 108), t. y. gali suponuoti formą verb. (caus., inf.) pr. *gīdī-tvei „daryti, kad sulauktų“ (greta jo matyt buvo ir pr. *gīdin-tvei „t. p.“, plg. s. v. erschwāigstinai) verb. pr. *geid- „laukti“, (plg. s. v. sengidaut). Plg., pvz., lie. švýty-ti „švitinti“ [greta švýtin-ti „t. p.“ (LKŽ XV 614), plg. lie. bìldy-ti/bìldin-ti „trankyti“ ir kt., žr. Skardžius ŽD 545tt.] verb. šviẽt- (šviẽsti); plg. s. v. sengidaut.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 113; Smoczyński LAV 153t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.