Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 105–106 psl.

signassen

signassen „segen (Segen) – žegnojimą, laiminimą“ III 1077 [6716] 106 (= paschlowinima VE 5120–21, acc. sg.) – sk. signasnen acc. sg. fem. = pr. *zignāsnan (plg. ebsignāsnan, žr.) suponuoja subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *zignāsna „žegnojimas, laiminimas“ < pr.*zignāsnā- „t. p.“ – sufikso *-snā (žr. s. v. bousennis) vedinį iš verb. (inf.) pr. *zignā-(tvei) „žegnoti(s), laiminti“ (žr. signāt).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 334t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.