Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 106–107 psl.

sixdo

sixdo „sant (Sand) – smėlis“ E 26 nom. sg. fem. = pr.*zigzdɔ̄, t. y. *zigzdā, plg. vv. Sixdelawks, Sixdolauken ir kt. (žr. Gerullis ON 158).
Pr. *zigzdā „smėlis“ (su įterptiniu *-g- < *-k-) < *zizdā „t. p.“ (plg. vv. Sisd-enyke Gerullis l. c.) siejamas su lie. žìzdras „Kies, grober Sand“ bei žiezdrà „Grand-, Sandkorn“ ir pan. (žr. Fraenkel LEW 1307, plg. Trautmann AS 428, Būga RR I 292, Endzelīns SV 248, Urbutis Blt XIX 159), kurie visi bandomi kildinti iš ide. *ǵis-/*ǵeis- „smėlis, žvirgždas“ (Būga l. c., Endzelīns l. c., Pokorny IEW I 356). Kadangi tų pr. ir lie. žodžių daryba nėra atskleista, tai ir jų pati etimologija gana tamsi.
Manyčiau, kad tie pr. ir lie. žodžiai „smėlis ir pan.“ yra „spalvinės“ kilmė̃s (iš *„tai, kas šviesu, gelsva ir pan.“, plg. Urbutis Blt XIX 167), t. y.: pr. *zizdā „smėlis“ < *zid-dā (dėl sufikso *-dā- plg. Skardžius ŽD 99) resp. 107 lie. žìzdras (ir pan.) < *žid-dra- (dėl sufikso *-dra- plg. Urbutis BEE I 105t.) galėtų būti vediniai iš verb. balt. *źid-/*źeid- „šviesti, spindėti“ ir pan.“ (žr. dar s. v. sixdre) < ide. dial. *gh(e)idh- „t. p.“ *gh(e)i- „t. p.“ (Mažiulis Ėtimologija 1986, p. 124tt.), kurio segmentas *gh- yra davęs ne tik kentuminį balt. *g- (žr. s. v. v. gēide, gaylis, gaydis), bet ir sateminį balt. *ź- (Mažiulis l. c., žr. dar s. v. semo).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.