Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 107 psl.

sixdre

sixdre „goldamer (Goldammer) – starta (geltonoji)“ E 737 nom. sg. fem. = pr. *zigzdrē (su įterptiniu *-g- <*-k-) < (subst.) *zizdrē „t. p.“ – fleksijos vedinys matyt iš adj. (fem.) pr. *zizdrē „smėlinė [smėlio spalvõs (gelsvos)]“, o šis – fleksijos vedinys iš subst. pr. *zizdra- (ar *zizdrā-) „smėlis, žvirgždas“ [plg., pvz., lie. subs. piẽnė „Gänsedistel“ adj. (fem.) piẽnė „pieniška“ subst. píenas „Milch“, žr. Skardžius ŽD 73]; plg. (subst.) lie. žìzdras, dėl kurio kilmės žr. s. v. sixdo. Vadinasi, prūsai bus turėję sinonimus: *zizdā „smėlis“ (žr. sixdo) ir *zizdra- (ar *zizdrā-), kuris buvo matyt „žvirgždas, (stambesnis) smėlis, žvyras“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 17t.; Hinze LgB V–VI 160; Matzenauer BKAS 114.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.