Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 116 psl.

sirsdau

sirsdau „vnter (unter) – tarp“ III 4910 [358] (= tarp VE 1910), „neben – šalia, prie“ III 774 [4928] (= prieg „prie“ VE 3214) praep. (su dat.) = pr.*sirzdau „tarp; šalia, prie“ < „tarp“ (žr. PKP II 161, išn. 335) – formanto *-dau išplėsta [pagal *pirzdau (žr. pirsdau) pavyzdį – Trautmann AS 427, Endzelīns SV 248] šaknis subst. pr. *-sird- „… vidurys“ (= „širdis; šerdis; vidurys“, žr. s. v. seyr), plg. Trautmann l. c., Endzelīns l. c.; plg. subst. (i-kamienė lytis loc. sg.) sl. *serdi „viduryje“ (žr. s. v. seyr) praep. rus. (iš bažn. sl.) среди „tarp“. Iš visa to galima spėti, kad tai, kas lietuviams yra šerdìs „Mark“ (žr. s. v. seyr), prūsams (gal ir ne visiems) buvo *sird(i)- „šerdis (medžio širdis)“ bei (metaforiškai) „vidurys“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 115t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.