Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 139 psl.

biāsnan

biāsnan „Furcht – bijojimas, baimė“ III 959 [5932] acc. sg. fem. = *bijāsnan – sufikso *-snā (nom. sg.) vedinys iš inf. *bijā- (žr. biātwei), plg. lie. žirg-snà „žergimas, t. y. ėjimas greitais, bet smulkiais žingsniais“žir̃g-ti, žer̃g-ti (žr. Skardžius ŽD 220). Plg. Toporov PJ I 218t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 50; ESSJ II 165.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.