Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 121–122 psl.

skijstan

skijstan „skaisčią (nekaltą, keusch)“ III 12710 [7735] (= czistos „skaisčiõs“ VE 6115–16) adj. acc. sg. fem.; adv. skijstan „rein – tyraĩ, švariaĩ“ III 495–6 [354] (= czistai VE 195 adv.), skīstai 122 „keusch – skaisčiaĩ (nekaltaĩ)“ III 331 [2525] (= czista VE 1113 acc. sg. fem.).
Turime adj. (o/ā-kamienį) pr. *skīsta- „švarus, tyras“ < adj. balt.-sl. *skīsta- „t. p.“ < *„nuo priemaišų (resp. nešvarumų) atskirtas“ > lie. skýstas „turintis ypatybę tekėti“ (t. y. „netirštas“ = „neatskirtas nuo priemaišų“), la. šk̦îsts „skystas“, sl. *čistъ „švarus“ (> s. sl. čistъ „t. p.“ ir kt.). Iš adj. lie. skýstas (la. šk̦îsts) – vedinys verb. (inf.) lie. skýsti „skystam darytis“ (la. šk̦îst), žr. Skardžius ŽD 487.
Adj. balt.-sl. *skīsta- „nuo priemaišų atskirtas“ yra sufikso *-ta- (partic. praet. pass.) vedinys matyt iš lyties verb. (praet., inf.) balt.-sl. *skīd- „atskirti, atskelti, atpjauti“, egzistavusios greta jo lyties verb. (praes.) balt.-sl. *skeid- „t. p.“ verb. (praes., praet., inf.) lie.-la. *skéid- „t. p.“ > lie. skíedžiu/skíedžiau/skíesti, la. škiêžu/škiêdu/škiêst.
Jau vien verb. lie. skìsti (skiñd-a, skìd-o) „kedėti, retėti, brigsti“ (LKŽ XII 951t.; < *„at-, išsiskirti“) rodo, kad tas verb. balt.-sl. *skēid-/*skīd- „atskirti, atskelti, atpjauti“ (plg. Trautmann BSW 263t.) yra matyt iš senesnio verb. balt.-sl. *skeid-/*skid- „at(si)skirti, atpjauti ir pan.< verb. ide. dial. *skeid-/*skid- „t. p.“, kuris – formanto *-d- išplėstas verb. ide. *skei-/*ski- „t. p.“ (čia vietoj *skei- *skeid- įprasta atstatyti ide. *skē̆i- *skē̆id-, žr., pvz., Pokorny IEW I 920, Fraenkel LEW 805). Žr. dar s. v. v. staydy, staytan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 90; ESSJ IV 121t.; Smoczyński SEJL 563t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.