Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 148 psl.

staytan

staytan „schilt (Schild) – skydas“ E 421 yra scaytan „t. p.“ (nom.-acc. sg. neutr.) = pr. *skaitan „t. p.“ < vak. balt. *skaitan „t. p.“, kuris jau seniai gretinamas su sl. *ščitъ „t. p.“ (> rus. щит „t. p.“ ir kt.), lie. skiẽtas „Weberkamm“ (= la. šķiets „t. p.“), s. isl. skið „pliauska“ (neutr.) ir kt., s. air. scíath „skydas“ (masc.) ir kt., lo. scūtum „t. p.“ (žr., pvz., ME IV 54, Trautmann BSW 264, Vasmer ESRJ III 508, Kluge EWDS 641, Pokorny IEW I 921, Vries AEW 491). Tie masc. sl. *ščitъ bei lie. skiẽtas (la. šķiets) suponuoja matyt neutr. balt.-sl. dial. *skeitan (plg. Illič-Svityč IA 128).
Iš tos balt.-sl.-germ.-kelt.-lo. medžiagos galima atstatyti subst. (o-kamienį, neutr.) ide. dial. *skeitom/*skoitom „tam tikra lenta“ = „pliauska“ = „tai, kas atskìrta, atskélta“, laikytiną sufikso *-to- vediniu (*skoi-tom – su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. ide. *skei- (*ski-) „atskirti, atskelti, atpjauti ir pan.“ (dėl jo žr. s. v. skijstan).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 486; Matasović EDPC 342; Matzenauer BKAS 123; Mažiulis Blt XLII (1) 61tt.; Orel HGE 341; Smoczyński IF XCIV 319t., SEJL 562; Vaan EDL 548t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.