Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 122 psl.

skīstieskan

skīstieskan (sk. skīstiskan) „reynigkeyt (Reinigkeit) – švarumą, skaistumą (nekaltumą)“ III 6319–20 [435] (= czistibeie „čystybėje“ VE 266–7) subst. acc. sg. fem. = pr. *skīstiskan resp. (nom. sg. fem.) pr. (III) *skīstisku „švarumas, skaistumas“ < adj. (fem.) pr. (III) *skīstisku „švarus, skaistus“ (su *-u < * < *-ā) – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *skīsta- „t. p.“ (žr. skijstan); plg., pvz., s. v. deiwūtisku.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.