Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 123 psl.

sclait

sclait „sonder (sondern) – bet“ I 116 [710], schlāit „sondern – t. p.“ III 294 [2319] (= bet VE 918), III 2914 [2326] (= bet VE 108), III 314 [259] (= bet VE 1017), III 4317 [3126] (= bet VE 1617), III 5118 [3533] (= bet VE 2015), III 557 [3726] (= bet VE 222), III 572 [399] (= bet VE 2220), III 598 [3931] (= bet VE 244), III 6512 [4320] (= bet VE 2623), III 713 [474] (= bet VE 2914), III 771 [4925] (= bet VE 3211), III 875 [5513] (= bet VE 375), III 11710 [738], schlait „t. p.“ III 9319 [5920] (= bet VE 4017), III 10313 [657] (= bet VE 4917), slait „sonder – t. p.“ II 116 [139], schlāits „sondern – t. p.“ III 3114 [2517] (= betaiga VE 117), III 3312 [273] (= bet VE 124), „sonder – t. p.“ III 352 [2713] (= bet VE 1213), „sondern – t. p.“ III 3514 [2723] (= bet VE 132), III 375 [2734] (= betaigi VE 1312), III 4511 [337] (= Bet VE 1714), III 6116 [4118] (= bet VE 258) III 9512 [5934] (bet VE 4110), „sonder – t. p.“ III 10318 [6511] (= bet VE 4922), „sondern – t. p.“ III 10915 [696] (= bet VE 5212), III 12119 [7526], III 12319 [777], schlaits „t. p.“. III 6923 [4532] (= bet VE 298), III 915 [5721] (= bet VE 394).
Visà ta pr. kat-mų medžiaga (vadinasi, ir II 116 slait „bet“ – vietoj schlait „t. p.“) atspindi lytis cnj. pr. (kat-mų) *sklāit „bet“ resp. *sklāits „t. p.“; šios abi cnj. lytys, verstos iš cnj. vok. sonder(n) „bet“ (asocijuoto su verb. vok. sondern „atskirti“), suponuoja lytį adv. pr. *sklāit „atskirtaĩ, atskiraĩ“ (resp. *sklāit „t. p.“ + *-s > *sklāits „t. p.“) < adv. pr. *sklāită „t. p.“ (žr. s. v. schklāits), iš kurios turime ir adv. pr. (*sklāită „t. p.“ >) *sklāit „t. p.“ resp. (*sklāit „t. p.“ + *-s >) *sklāits „t. p.“ praep (su acc.) pr. (kat-mų) *sklāit „ohne – be“ resp. *sklāits „t. p.“ (plg. vok. sonder Zweifel „be abejonės“) = schlāit „ohn (ohne) – be“ III 4113 [314] (= be VE 1515), III 519 [3525] (= be VE 208), III 534 [376] (= be VE 212), „one (ohne) – t. p.“ III 1012 [6312], „ohne – t. p.“ III 12322 [779], slāit „one (ohne) – t. p.“ III 11315 [715], schlāits „on (ohne) – t. p.“ III 6119 [4120] (= be VE 2511).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.