Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 124–125 psl.

scritayle

scritayle „velge (Felge) – ratlankis“ E 296 (žr. dar PKP II 25, išn. 74) nom. sg. fem. giminaičiai yra žinomi (žr. Trautmann AS 430, Endzelīns SV 250, Fraenkel LEW 14, 818), tačiau jo daryba visgi neaiški.
125 Manyčiau, kad pr. žodis E 296 yra pr. *skritailē „ratlankis“ [matyt su *-ĭ- (*skrĭ-)] – sufikso *-ail- vedinys galbūt iš adj. (partic. praet. pass.) pr. *skrita- „apskritas (plg. lie. adj. ãpskritas subst. apskritaĩlis „apskrito veido žmogus“ Skar-džius ŽD 191), o šis – sufikso *-ta- vedinys iš verb. pr. *skri-/*skrei- „sukti(s) ratu“ < balt. *skrei-/*skri- „t. p.“ [> lie. skriẽ-ti „suktis ratu (apskritimais)“ ir kt.], dėl kurio žr. Trautmann BSW 267t., Fraenkel LEW 817. Žr. dar s. v. stroysles.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 53; Matzenauer BKAS 118.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.