Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 161–162 psl.

stroysles

stroysles „halbfischz (Halbfisch, t. y. Pleuronectes, Plattfisch) – plekšnės“ E 582 (žr. Trautmann AS 324, taip pat žr. s. v. dubelis), kuris esąs „bez etimoloģijas“ (Endzelīns SV 257), man rodos, yra pr. (E) scroysles (PKP II 303) = subst. (ē-kamienis, nom. pl. fem.) pr. *skrɔ̄islēs, t. y. *skrāislēs (su cirkumfleksiniu *-āi-) < *„skraidančios žuvys“ (plg.: žùvys 162 skraĩdo „žuvys šokinėja iš vandens“ Ds.) – sufikso *-slē- vedinys iš verb. pr. *skraid- „skraidyti“ < balt. *skraid- „t. p.“ (> lie. skraid-ýti „t. p.“ = la. skràid-ît „bėgioti, lakstyti“) balt.-sl. *(s)kreid-/*(s)krid- „sukti(s) ratu; skristi“ *(s)krei-/*(s)kri- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. scritayle).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 118t.; Matzenauer BKAS 126; Schmalstieg Blt XXXIV (1) 112.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.