Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 125–126 psl.

skūdan

skūdan „Schaden – žalą“ III 392 [4516] (= ischkada VE 2813 acc. sg.), III 7913 [518] (= ischkadu VE 3317 gen. pl.), schkūdan „t. p.“ III 3113 [2516] (= ischkadas VE 115–6 gen. sg.), III 678 [452] (= ischkada VE 2718 acc. sg.), schkudan „t. p.“ III 6915 [4526] (= ischkada VE 2825 acc. sg.) acc. sg. fem. = pr. (III) *skūdan su lytimi (acc. sg. fem.) pr. (III) *škūdan, kurios segmentas pr. (III) *šk- yra turbūt dėl vok. kalbos įtakos (plg. Endzelīns SV 37) perdirbtas iš pr. *sk- (plg., pvz., schkellānts, žr. skellānts).
126 Turime subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *skūdā „žala“ < pr. *skādā (t. y. *skɔ̄dɔ̄) „t. p.“, kurį kildinu iš v. v. ž. schade „t. p.“, plg. pastarojo skolinį la. skāda/skãde „t. p.“ (ME III 879 s. v. skãde); plg. Būga RR I 319, be to, ir Endzelīns SV 244. Manyti, kad pr. (III) skūdan/schkūdan paskolintas iš lenk. szkoda „žala“ (Trautmann AS 421, Milewski Sl.Occ. XVIII 18, 42, 51, 76), negãlima: yra pr. (III) skūdan/schkūdan, o ne pr. (III) *skadan/*schkadan!

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 640.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.