Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 140 psl.

sompisinis

sompisinis „gropbrot (Grobbrot) – sąmalinė (sc. duona)“ E 340 nom. sg. masc. (subst.) = pr. *sampisinīs (subst.) < adj. (i̯o-kamienis) pr. *sampisinīs „sąmalinis (rupiai sumaltas)“ – sufikso *-in- vedinys iš subst. pr. *sampisa- „sąmalas (rupūs miltai)“. Plg. lie. subst. są́malas adj. są́malinis „rupiai sumaltas“ (LKŽ XII 87 s. v. 2 są́malinis) subst. są́malinis (LKŽ XII 87 s. v. 1 są́malinis).
Subst. pr. *sampisa- „sąmalas“ yra iš (subst.) pr. *„tai, kas sugrūsta (piestoje)“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *sampis- „sugrūsti“ = pr. *san- „san-“ (žr. sen) + *pis- „grūsti“ < balt.-sl. *pis-/*peis- „t. p.“ [> lie. pìs-ti „coire“, pais-ýti „die Grannen abschlagen“, (subst.) pies-tà „grūstuvė“ ir kt., s. sl. pьš-eno „σῖτος“ ir kt., žr., pvz., Trautmann BSW 220t., Fraenkel LEW 586t.] < ide. *peis-/*pis- „t. p.“ (Pokorny IEW I 796).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 292t.; Derksen EDSIL 426; Matzenauer BKAS 120; Mayrhofer EWA II 111, 169; Rix LIV 466t.; Smoczyński IF XCIV 323tt. [skaitoma: *somisinis], SPJ 158 [interpretuojama kaip sampilinis]; Vaan EDL 466t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Dini 1989: interpretuojama kaip *samilinis.


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-30
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.