Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 141–142 psl.

spagtas

spagtas „Bades – prausimo“ III 1194 [7327] gen. sg. fem. (ar neutr.); acc. sg. spagtan „Bad – prausimą“ III 1039–10 [654] (= masgoghimu „mazgojimu“ VE 4914), spagtun „badt (Bad) – t. p.“ III 11919 [753] (= apmasgoghima VE 592 acc. sg.).
Suponuoja subst. (fem., ā-kamienį nom. sg.) pr. *spaktā, t. y. *spagtā „prausimas“ < balt. dial. *spagtā „t. p.“ [> lie. dial. spagtà „pirtis“ (galbūt iš kurš.) LKŽ XIII 308] < *„šlakstymas“ < *„lašinimas, varvinimas“ – sufikso *-tā- vedinį (su šaknies vokalizmo apofonija) matyt iš verb. balt. dial. *speg- „lašinti, varvinti“ (žr. s. v. specte). Tos pačios kilmė̃s yra fleksijos 142 vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) lie. dial. subst. spãgas „lašas“ (LKŽ XIII 307) verb. spàg-ti (spañga, spãgo) „lįsti, virsti (apie akis)“ (LKŽ XIII 308; < *„lašinti, varvinti“). Žr. dar PKP II 143.
Greta verb. balt. dial. *speg- „lašinti, varvinti“ matyt buvo ir verb. (intens.) balt. dial. *spag- „t. p.“ *spag- (praes.)/*spāg- (praet., inf.) „t. p.“ (plg. s. v. grobis), kuris gali slypėti žodžiuose lie. verb. spóg-ìnti „išplėsti, išversti (akis)“ (LKŽ XIII 467t.; < *„lašinti, varvinti“) ir kt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 68; Matzenauer BKAS 120; Smoczyński DL 164tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.