Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 145–146 psl.

spigsnā

spigsnā „Bad – prausimas“ III 632 [4125] (= apmasgoghimas „apmazgojimas“ VE 2514–15) nom. sg. fem. = pr. (III) 146 *spĭgsnā (= *spĭksnā) < *spīgsnā (kirčiuotas – *); acc. sg. (fem.) spīgsnan „Bad – prausimą“ III 634 [4127] (= apmasgo-ghima VE 2517 acc. sg.) = pr. *spīgsnan.
Yra subst. (fem.) pr. (III) *spĭgsnā „prausimas“ < pr. (semb.) *spīgsnā „t. p.“ < pr. *spēgsnā „t. p.“ < *„(ap)šlakstymas“ (plg. pr. aumūsnan „nuplovimą“, žr.) – sufikso *-snā (žr. bousennis) vedinys iš verb. lyties inf. pr. *spēg- „šlakstyti“ (žr. s. v. specte).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński DL 164tt., LAV 348.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.