Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 149 psl.

stacle

stacle „stuccze (Stütze beim Hause) – ramstis“ E 197 nom. sg. fem. = pr. *staklē, kuris kartu su lie. (dial.) stãklė „staklės“ (LKŽ XIII 634t.) bei la. stakle „t. p.“ (ME III 1040t.) suponuoja matyt subst. (ē-kamienį) balt. *statlē „tai, kuo kas pastatoma, paremiama“ – sufikso *-lē- vedinį iš verb. balt. *stat- „(pa)statyti“ (dėl jo žr. s. v. preistattinnimai); dėl darybos plg., pvz., lie. verb. raũk-ti subst. rauk-lė̃ (žr. Skardžius ŽD 169).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.