Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 169–170 psl.

suris

suris „kese (Käse) – sūris“ E 688 nom. sg. masc. = pr. *sūrīs, kurį matyt atspindi ir lytis (be fleksijos) sur „kese (Käse) – t. p.“ GrG 60, „keze (Käse) – t. p.“ GrA 26, „caseus – t. p.“ GrF 17.
Pr. *sūrīs „sūris“ = lie. sū́ris „t. p.“ suponuoja subst. (i̯o-kamienį, masc.) balt. (dial.) *sūrja- „t. p.“ < „tai, kas sūru“ – fleksijos vedinį iš adj. (o/ā-kamienio) balt. *sūra- „sūrus; drėgnas“ (plg., pvz., lie. adj. gývas gývis „tai, kas gýva“ Skardžius ŽD 66, plg. Būga RR I 486) = adj. balt.-sl. *sūra- „t. p.“ (dėl jo žr., pvz., Trautmann BSW 293t., Vasmer ESRJ III 819, Fraenkel LEW 914t. ir liter.), iš kurio masc. lyties kildinamas ir subst. (masc.) sl. *syrъ „sūris“ (pvz. Būga l. c., Trautmann l. c.). Tačiau atrodo, kad šis sl. subst. (masc.) galėtų būti iš subst. (neutr., nom.-acc. sg.) sl. *sūran „tai, kas sūru“ = „sūrumas“ [čia dėl fleksijos sl. *-an (neutr.) sl. * (masc.) žr. Mažiulis BS 86t. ir liter.] adj. (neutr.) *sūran „sūrus; drėgnas“ (plg. s. v. giwan).
170 Dėl adj. (o/ā-kamienio) balt.-sl. *sūra- „sūrus; drėgnas“ toliau žr. Fraenkel l. c., Pokorny IEW I 1039.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 483t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.