Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 186 psl.

tauris

tauris „wesant“ E 648 ir wissambs’ „ewer“ E 649, man rodos, taisytini į tauris „ewer (Auerochse) – tauras“ (E 648) ir wissambs’ „wesant (Wisent) – stumbras“ (E 649); plg. taisymą, pvz., s. v. dubelis. Žr. dar wissambs’ ir PKP II 40 (išn. 159).
Pr. (E 648) tauris „tauras“ yra pr. *tauris < *tauras „t. p.“; plg., pvz., vv. (kalnas Varmėje) pr. *Tauras (gen. sg.) + *galvā (t. y. *galvɔ̄) „Tauro galva“ = dk. (1284 m.) Taurusgalwo (Gerullis ON 181, žr. ir Būga RR I 378).
Pr. *tauras „tauras“ < balt.-sl. *tauras „t. p.“ [> lie. taũras „t. p.“, la. tàurs „drugys“ (< „tauras“, žr. Būga RR I 376 ir liter.), s. sl. turъ „tauras“ ir kt.] < ide. *tauros „tauras ir pan.“ (žr. Gamkrelidze-Ivanov IJI II 519t.), kuris yra galbūt neindoeuropietiškos kilmės (plg. Gamkrelidze-Ivanov l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1455t.; Derksen EDSIL 549; Lehmann GED 326; Matasović EDPC 371; Matzenauer BKAS 131; Orel HGE 423; Smoczyński SEJL 662t.; Vaan EDL 607; Young Coll. Pr. II 201tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.