Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 187 psl.

tawischas

187 tawischas „nechsten (nächsten) – artimo“ III 339 [271] (= artimoia „artimojo“ VE 122 gen. sg. masc.), III 356–7 [2717] (= artima „artimo“ VE 1217), III 3517–18 [2726] (= artima „artimo“ VE 135), tawischis „negsten (nächsten) – t. p.“ I 73 [521], I 76 [523], tauwychis „t. p.“ II 73 [1120], tauwyschies „t. p.“ II 75–6 [1122] adj. gen. sg. masc.;
acc. sg. (masc.) tawischan „nechsten (nächsten) – artimą“ III 3316 [276] (= artima „artimą“ VE 128), III 3320 [279] (= artimoia „artimojo“ VE 1211), III 3511 [2720] (= artimoia „artimojo“ VE 1220), III 373 [2732] (= artima „artimo“ VE 1310), tawischen „negsten (nächsten) – t. p.“ I 522 [519], „nechsten (nächsten) – t. p.“ III 3112 [2515] (= artimui VE 115), tauwyschen „nehisten (Nächsten) – t. p.“ II 522–23 [1118], tawisen „nehesten (nächsten) – t. p.“ III 9716 [6125] (= artimaghi „artimąjį“ VE 4213).
Toks pr. kat-mų substantyvas masc. (reikšme „artimas“) yra juo virtusi matyt adj. comp. masc. lytis pr. *tavisja- „artimesnis“ (> *tavišʹa- „t. p.“) – sufikso *-is-ja- vedinys iš adj. (posit.) pr. *tava- „artimas“. Šis – fleksijos vedinys iš adv. pr. *tau „čia, ten“ < adv. balt.-sl. *tau „t. p.“ (> s. sl. tu „ἐκεῖ“ ir kt., žr. Vasmer ESRJ IV 126), egzistavusio greta jo apofoninio varianto adv. balt.-sl. (dial.) *tu „t. p.“, iš kurio – fleksijos vedinys la. tuva- (tuvs) „artimas“. Adv. balt.-sl. *tau/*tu „čia, ten“ – formanto *-au/*-u (dėl jo plg. s. v. isquendau) vedinys iš pron. balt.-sl. *t- „tas“ (dėl jo žr. s. v. stas).
Dėl čia nagrinėtos žodžio subst. pr. (kat-mų) „artimas“ kilmė̃s plg. ME IV 276, Endzelīns SV 263, Fraenkel LEW 1147.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXIV (1) 112t.; Smoczyński HL 102.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.