Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 190 psl.

teisīwingiskan

teisīwingiskan „erbarkeit (Ehrbarkeit) – garbingumą“ III 878 [5515–16] (= czestingiste „garbingumu“ VE 37 instr. sg.) subst. acc. sg. fem. Suponuotinas subst. (nom. sg. fem.) pr. (III) *teisīvingisku „garbingumas“ (su *-u < * < * ) adj. (nom. sg. fem.) *teisīvingisku „garbinga“, kuris – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *teisīvinga- „t. p.“, o šis – sufisko *-īving- (< *-īv- + *-ing-) vedinys iš subst. pr. *teisē „garbė“ (žr. teisi).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.