Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 197–198 psl.

towis

towis „vater (Vater) – tėvas“ E 169 nom. sg. masc. = pr. *tɔ̄vis, t. y. *tāvis < *tāvas; nom. sg. (masc.) thaus „vater (Vater) – t. p.“ GrG 56 = pr. (Gr) *tāvs < *tāvas, tawe „t. p.“ GrA 24 bei „pater – t. p.“ GrF 15 = pr. (Gr) *tāvis < *tāvas; nom. sg. (masc.) tāws „vatter (Vater) – tėvas“ III 4920 [3517] (= tiewas VE 1920), III 553 [3722] (= tiewas VE 2120), III 673 [4332] (= tiewu VE 2713 instr. sg.), III 815 [5131] (= tiewa VE 3412 gen. sg.), III 1156 [7119], „vater (Vater) – t. p.“ III 12914 [7921] (= tievas VE 6213), taws „vater (Vater) – t. p.“ III 498 [356] (= tiewe VE 198 voc. sg.), III 576 [3912] (= tiewas VE 2313), III 795 [5113] (= tiewa VE 3310 gen. sg.), tawas „t. p.“ III 4710 [3327]; žr. dar butta tawas;
gen. sg. (masc.) tāwas „vatters (Vaters) – tėvo“ III 5916 [414] (= tiewa VE 2411 gen. sg.), „vaters (Vaters) – t. p.“ III 653 [4313] (= tiewa VE 2612–13), III 12714 [793], III 12911 [7918] (= tiewa VE 629), tawas „t. p.“ III 435 [3117] (= tiewa VE 167), „vatters (Vaters) – t. p.“ III 7119 [4718] (= tiewa VE 303–4), „vaters (Vaters) – t. p.“ III 1091 [6731], thawas „t. p.“ I 93 [533], I 1113 [715], II 93 [1132], II 1114 [1314];
acc. sg. (masc.) tāwan „vater (Vater) – tėvą“ III 2917 [252] (= tiewa VE 1012 acc. sg.), III 3918 [2926] (= tiewa VE 1419), „vatter (Vater) – t. p.“ III 5716 [3920], (= tiewas VE 2313 nom. sg.), „vater (Vater) – t. p.“ 1273 [7729] (= tiewa VE 6110), tawan „vatter (Vater) – t. p.“ III 4311 [3122] (= tiewa VE 1612 gen. sg.), „vater (Vater) – t. p.“ III 4713 [3330] (= tiewa VE 1814), III 951 [5926] (= tiewa VE 4021–22), III 10122 [6328] (= tiewa VE 492), III 12323 [779], thawan I 512 [510], I 79 [526], II 512 [119], II 79 [1125];
voc. sg. (masc.) tawe „vater (Vater) – tėve“ III 818 [5132] (= tiewe VE 3415), III 8510 [5331] (= tiewe VE 3612), III 12122 [7528], thawe „t. p.“ I 912 [73], I 913 [74], II 912 [131], II 913 [132], tawa III 471 [3319] (= Malda Ponischka „Viešpaties malda“ VE 185), III 476 [3324] (tiewe VE 188), „vatter (Vater) – 198 t. p.“ III 4912 [359] (= tiewe VE 1912), III 6519 [4325] (= Maldô Ponischkô „Viešpaties maldoje“ VE 277), „vater (Vater) – t. p.“ III 798 [5114] (= tiewe VE 3313), III 8312 [5317] (= tiewe VE 3519), tāws „vatter (Vater) – t. p.“ III 8111 [5134] (= tiewe VE 3417), III 13115 [811], taws „vater (Vater) – t. p.“ III 7911 [5116] (= tiewe VE 3315), „vatter (Vater) – t. p.“ III 8314 [5318] (= tiewe VE 3521), III 8512 [5332] (= tiewe VE 3614) „vater (Vater) – t. p.“ III 11717 [7313];
acc. pl. (masc.) tāwans „vaͤter (Väter) – tėvus“ III 3714 [294] (= tiewu VE 1319 gen. pl.); voc. pl. (masc.) tawai „vaͤter (Väter) – tėvaĩ“ III 9318 [5919] (= tiewai VE 4016 voc. pl.).
Yra subst. (nom. sg. masc.) pr. *tāvs < vak. balt. *tāvas „tėvas“ (t. y. *tɔ̄vas) – sufikso *-va- vedinys iš lalvorto (Lallwort) balt. dial. * (t. y. *tɔ̄) „tėvas“, plg. iš lalvorto balt. dial. * „tėvas ir pan.“ atsiradusį lie. tė́vas = la. tẽvs. Plg. Fraenkel LEW 1085t. Žr. dar thetis.

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Smoczyński SEJL 673t.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

  Šis žodis dar paliudytas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“. 1653 m. leidimo 17 psl. rašoma: „Pruſſicè Tawas pro Tewas pater, aſt pro eſt eſt.“ Pažodžiui tai verčiu taip: prūsiškai Tawas vietoje [lietuviško žodžio] Tewas „tėvas“, aſt vietoje [liet.] eſt „esti“.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-08
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Tawe Littauiſch. Tėws Deutſch. Vater.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.