Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 203 psl.

tūlan

tūlan „viel – daug“ III 558–9 [3727] (= daug VE 224), toūlan „t. p.“ III 1052 [6521] adv. (posit.); adv. comp. toūls „mer (mehr) – daugiau“ III 6917 [4527] (= daugiaus „daugiau“ VE 292), „mehr – t. p.“ III 734 [4724] (= daugesni „daugiau“ VE 309), III 1332 [8110].
Turime adv. (posit.) pr. *tūlan „daug“ (= nom.-acc. sg. neutr. pr. *tūlan „tūlas (dažnas)“, plg. s. v. ainawidai) ir adv. comp. *tūls „daugiau“ < *tūlis „t. p.“ < *tūlisni „t. p.“ (plg. s. v. tālis). Visa tai suponuoja buvus adj. (o/ā-kamienį) pr. *tūla- „tūlas“, kuris bei lie. tū́las „t. p.“ kildintini iš adj. balt. *tūla- „t. p.“ < „pagausėjęs, padidėjęs“ < adj. balt.-sl. *tūla- „pasipūtęs“. Iš šio adj. lyties (nom.-acc. sg. neutr.) sl. *tūlan „pasipūtęs“ bus atsiradęs subst. (neutr.) sl. *tūlan „tai, kas pasipūtę“ (dėl tokio deadjektyvo plg., pvz., s. v. giwan) > *tylъ „pasturgalis, užpakalis“; čia dėl sl. *-an (neutr.) * (masc.) žr. Illič-Svityč IA 124t., plg. Mažiulis BS 86t. [dabar manau, kad subst. (resp. adj.) fleksija, pvz., rus. (озер) yra ne senovinė (sic Mažiulis BS 85tt.), o pronominalinės kilmė̃s].
Adj. balt.-sl. *tūla- „pasipūtęs“ – sufikso *-la- vedinys iš verb. balt.-sl. *tū- „pūstis“ (> rus.-bažn. sl. ty-ti „riebėti“ ir kt.), dėl kurio žr. s. v. taukis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1517; Derksen EDSIL 503; Gliwa RB XI 46; Kloekhorst EDHIL 897t.; Matzenauer BKAS 136; Smoczyński HL 111, SEJL 694.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.