Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 204 psl.

tūlninai

tūlninai „mehrest (mehrst) – daugini, gausini“ III 13116–17 [813] praes. 2 sg.; imperat. 2 pl. tūlninaiti „mehret – dauginkite“ III 10526 [678] (= dauksinketesi „dauginkitės“ VE 5113).
Suponuoja buvus verb. (inf.) pr. *tūlnin-tvei „dauginti“ – sufikso *-in- vedinį iš adj. pr. *tūlna- „dažnas, gausus“ (Trautmann AS 452), sietino su adj. pr. *tūla- „t. p.“ (dėl jo žr. tūlan). Tačiau šių dviejų pr. adj. darybiniai santykiai nėra aiškūs. Manyčiau, kad adj. pr. *tūlna- „dažnas, gausus“ yra iš adj. pr. *tūlina- „t. p.“ (su nekirčiuotu *-i-, vėliau išmestu) – sufikso *-in- vedinys iš adj. pr. *tūla- „t. p.“, plg. adj. lie. sótinas „pasisotinęs“ adj. sotùs (Skardžius ŽD 241). Aišku, kad tie adj. pr. *tūlina- ir *tūla- nebuvo semantiškai visai tapatūs – tarp jų (sinonimų) buvo papildomoji semantinė distribucija.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 371t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.