Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 205 psl.

tusawortes

tusawortes „manchuelt“ E 131 [dėl vok. (E 131) manchuelt žr. toliau] taisomas į *tulawortes [dėl raidės -s- vietoj *-l- plg., pvz., lalasso (žr.) su raide -l- vietoj *-s-] nom. pl. fem. = pr. *tūlavɔ̄rtēs, t. y. *tūlavārtēs (su cirkumfleksiniu *-ār-) – kompozitas iš adj. pr. *tūla- „daug“ (žr. tūlan) + *-vārt- < verb. *vert- „versti, lenkti“ (žr. s. v. wartint). Plg. Trautmann AS 452, Endzelīns SV 267, Fraenkel LEW 1137.
Manyčiau, kad žodis pr. (E 131) *tūlavārtēs (pl.), kurio darybinė reikšmė *„tai, kas daug susivartę, susilankstę“, gali būti kalkė iš vok. (E 131) manchuelt: šiam suteikiama reikšmė „Mannigfalt“ (< „tai, kas daug susilankstę“) = „Eingeweide (viduriai)“ (Trautmann l. c., Endzelīns l. c. ir liter.). Taigi pr. žodis E 131 bus buvęs „viduriai (Eingeweide)“ (žmogaus anatomijos terminas), kuris, man rodos, galėjo atsirasti iš tam tikrų gyvulių anatomijos termino – iš *„knygenos (Blättermagen)“ (plg. PKP II 20: čia žodžiui E 131 suteikta reikšmė „knygenos“).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 87; Matzenauer BKAS 136; Stundžia BSI XVIII 200.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.