Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 155 psl.

brāti

brāti „brolis“ III 6710 [453] nom. sg. (voc. sg. reikšme) = *brāti < *brātī < *brɔ̄tē = brote „bruder (Bruder) – t. p.“ E 173 (plg. bra-trīkai, žr. bratrīkai) – iš balt. *brātē < *brātēr (nom. sg.) resp. *brāt(e)r- (ne nom. sg.) : lie. broter-ė̃lis „brolelis“ (LKŽ I² 1074), bróter-auti „broliauti“ (l. c.), la. brātar-ītis „brolelis“, s. sl. bratrъ, go. broþar, s. ind. bhrā́tā (< -ār), s. air. bráthir, lo. frāter ir kt. (bendraindoeuropietiškas žodis, – ide. *bhrātēr). Žr. Pokorny IEW I 163t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 421t.; Derksen EDSIL 60; ESSJ II 238, III 8t.; Hamp Coll. Pr. I 13t.; Larsson FsKlingenschmitt 365; Lehmann GED 81; Mańczak Blt XXVIII (2) 55tt.; Matasović EDPC 74; Mayrhofer EWA II 280; Orel HGE 41; Pârvulescu IF CI 99tt.; Smoczyński IF XCIV 311, SEJL 75; Vaan EDL 239t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.