Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 155 psl.

bratrīkai

bratrīkai „bruder (Brüder) – brolyčiai“ III 895 [5536] nom. pl. (voc pl. reikšme) [= broliai VE 383 nom. pl. (voc. pl. reikšme)] = *bratrīkai < *brātrīkai yra mažybinio-maloninio sufikso -īk- vedinys iš pr. *brāt(e)r- „brolis“ (žr. s. v. brāti), plg. lie. brol-yk-as „brolio sūnus“, av-ýk-a „avelė“ ir kt. (Skardžius ŽD 131, 571).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.