Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 206 psl.

tūsimtons

206 tūsimtons „tausent (Tausend) – tūkstančius“ III 3718 [297] num. card. acc. pl. masc. samplaikoje en tūsimtons streipstoos „in tausent Gelied – į tūkstančius kartų“ (= ing tuxtanti giminiu VE 142), taisytinoje į en *tūsimtans *streipstans (Endzelīns FBR XI 195, plg. PKP II 252t.). Čia (III 3718) laukiama i-kamienė lytis (acc. pl. fem.) pr. *tūsimtins „tūkstančius“ į o-kamienę (acc. pl. masc.) pr. *tūsimtans „t. p.“ buvo perdirbta (paties A. Vilio?) dėl to, kad i-kamienė num. card. pr. *tūsimtis „tūkstantis“ [nom. sg. (fem.), o nom. forma – pagrindinė num. card. forma skaičiuojant dalykus] XVI a. jau buvo išvirtusi į pr. *tūsimts ir savąja fleksija *-s jau buvo sutapusi su o-kamiene fleksija (nom. sg. masc.) *-s (pvz. deiw-s ir pan.), plg. Trautmann AS 252. Panašiai bus atsiradusi o-kamienė lytis (num. card., acc. pl. masc.) dessimtons (III 673, III 7924) = pr. *desimtans „dẽšimtis“ (žr. s. v. dessimpts), tik čia matyt dar paveikė num. ord. (acc. pl. masc.) lytis pr. *desimtans „dešimtus“; num. ord. pr. „tūkstantas(is)“ vargu ar iš viso buvo (bent jau A. Vilis vargu ar tokį num. žinojo).
Num. card. (fem.) pr. *tūsimti- „tūkstantis“ < balt.-sl. *tūśimti- „t. p.“ (i-kamienė, fem.), greta kurios, manyčiau, buvo lytis balt.-sl. *tūśimtī „t. p.“ (ī/i̯ā-kamienė, nom. sg. fem.). Num. card. balt.-sl. *tūśimti-/tūśimtī „t. p.“ [kilusio turbūt iš ide. dial. (balt.-sl.-germ.) *tūsḱm̥t- „t. p.“] – tokia jo rekonstrukcija resp. jo istorija (nuo dabarties į praeitį) turi gana daug neaiškumų. Visus tuos dalykus čia nagrinėti būtų per platu; žr., pvz., Endzelīns LVG 495t. (ir liter.), Vasmer ESRJ IV 133, Fraenkel LEW 1135t., Stang Vergl. Gr. 282, Stang LS 59.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 503; Kortlandt BF XI (1) 45; Lehmann GED 367tt.; Matzenauer BKAS 137; Mažiulis Blt XXVII (2) 58; Orel HGE 431; Pijnenburg HS CII (1) 99tt.; Smoczyński SBS I 81, DL 17t., SEJL 693t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.