Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 212–213 psl.

waidleimai

waidleimai „zeubern (zaubern) – žyniaujame, buriame“ III 293 [2318] (= ßolinetumbim VE 917) praes. 1 pl. Suponuoja verb. (inf.) pr. (III) *vaidlī-tvei „žyniauti, burti“ (turbūt su *-ī- < -ē-, plg. Trautmann AS 455, Endzelīns SV 269) 213 < pr. *vaidlē-tvei „t. p.“ < *vaidilē-tvei „t. p.“ – vedinį iš subst. pr.*vaidilas „žynys“ (ar *vaidilā „t. p.“), kuris – sufikso *-il- vedinys iš verb. pr. *vaid- „žinoti“ (žr. waist). Žr. Būga RR I 182, II 139, Endzelīns SV 269t. (ir liter.), Fraenkel LEW 1180.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 385t., SEJL 711t. [dėl pr. *vaidil-].


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.