Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 215–216 psl.

waist

waist „wissen – žinoti“ III 733 [4724] ( = ßinos „žinõs“ VE 308 fut. 3 sg.) inf.; praes. 2 sg. waisei „weissest – žinaĩ“ III 6924 [4533] (= ßinai „žinaĩ“ VE 299), waisse tu „weyssestu – žinaĩ tu“ III 711 [472] (= ßinotumbei „žinotum“ VE 2913); praes. 1 pl. waidimai „wissen – žinome“ III 6522 [4327] ( = ßinom „žinome“ VE 279); praes. 2 pl. waiditi „wisset – žinote“ III 10519 [672] ( = ßinot „žinote“ VE 515), (imperat. reikšme) III 9516 [613] ( = ßinodami „žinodami“ VE 4113), III 9522–23 [618] ( = szinodami „žinodami“ VE 4118). Žr. dar waidinna.
Yra verb. (inf.) pr. *vaistvei „žinoti“ < *vaid- (+ *-tvei), kilęs iš perfektoprezentinio balt.-sl. *vaid- žinau“ (> s. sl. věmь „žinau“, vědě „t. p.“) < ide. *u̯oid- (:*u̯id-) „žinau“ (> go. wait „žinau“, gr. οἶδα „t. p.“ ir kt.) = *„esu pamatęs“ < *u̯eid- (: *u̯id-) „matyti“ (dėl kurio žr. s. v. widdai). Žr. 216 Trautmann BSW 338, Stang Vergl. Gr. 313t., Pokorny IEW I 1125tt., Gamkrelidze-Ivanov IJI I 178.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1053; Cheung EDIV 408tt.; Derksen EDSIL 518; Lehmann GED 406t.; Matasović EDPC 422t.; Matzenauer BKAS 139; Mayrhofer EWA II 579tt.; Orel HGE 441; Rix LIV 665tt.; Smoczyński LAV 382tt., SEJL 713; Vaan EDL 676; Young RB XI 54.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.