Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 214–215 psl.

waispattin

waispattin „frawe (Herrin) – ponią, namų šeimininkę“ III 695 [4518] (= wieschpacze „t. p.“ VE 2815–16 acc. sg.) acc. sg. fem.; acc. sg. (vietoj pl.) fem. (praleista Endzelyno SV 270) waispattin „-frawen (Herrin) – t. p.“ III 9520 [616] (= wieschpaczoms VE 414 dat. pl.) frazėje (III 9519–20) Staimans Butta Rikijans bhe Butta waispattin „Den Haußherrin und Haußfrawen – namų ponams šeimininkams ir namų ponioms šeimininkėms“ (= Wieschpatims ir Wieschpaczoms „t. p.“ VE 4116). Plg. to paties vok. žodžio vertimą slavizmu pr. (III) *zupūni (= wieschpaczia VE 2819 nom. sg.), žr. supūni.
Subst. (ī/i̯ā-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *vaispatī „ponia namų šeimininkė“ kartu su s. lie. viešpat(n)i „t. p.“ (weschpatni 215 „t. p.“ WP 14713) suponuoja subst. (ī/i̯ā-kamienį, nom. sg. fem.) balt. *ve/aiśpat(n)ī „genties gyvenvietės seniūno (vadovo) žmona“ < ide. (dial.) *u̯e/oiḱpot(n)ī „t. p.“ (> s. ind. viśpátnī „namų ponia, šeimininkė“) – vedinį iš subst. ide. *u̯e/oiḱpot(i)- „genties gyvenvietės seniūnas (vadovas)“ > pr. *vaispat(i)s „t. p.“ (gana seniai išstumtas žodžio pr. *rīkija-, žr. rikis), s. lie. viešpat(i)s „ponas, namų šeimininkas“ (dabar – „Dievas; valdovas“), s. ind. viśpátiḥ „genties gyvenvietės seniūnas“, av. vīspaitiš „t. p.“
Subst. ide. *u̯e/oiḱpot(i)s - kompozitas, kurio antrasis sandas yra ide. *pot(i) –„ponas, šeimininkas ir kt.“ (> lie. pat(i)s ir kt., žr. Fraenkel LEW 551t. ir liter., Pokorny IEW I 842). Pirmajame sande slypi subst. (matyt K-kamienis) ide. *u̯e/oik-/*u̯ik- „genties gyvenvietė“, iš kurio išriedėjo nemaža vedinių balt.-sl. kalbose,, pvz., la. vìesis „svečias“, lie. viešnià (žem. viešnì) ir kt. (žr. dar reidewaisines), s. sl. vьsь „kaimas“ ir kt. ir daugelyje kitų ide. kalbų (go. waihs „kaimas“, lo. vīcus „t. p.“, gr. οἶκος „namai“ ir kt.); žr. (resp. plg.) Trautmann BSW 363, Skardžius ŽD 394, Fraenkel LEW 1244tt. ir liter., Vasmer ESRJ I 305, Karulis LEV II 524t., Frisk GEW II 360t., Mayrhofer KEWA III 224t., 263, Pokorny IEW I 1131, Gamkrelidze-Ivanov IJI II 742t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Bammesberger BAM 35tt.; Beekes EDG 1055t., 1225; Derksen EDSIL 539; ESSJ VII 61tt., XXV 75; Larsson NCOP 38; Lehmann GED 82t., 399; Matzenauer BKAS 139t.; Mayrhofer EWA II 561; Petit RB IX 135tt.; Smoczyński SEJL 750; Vaan EDL 675.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.