Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 19–20 psl.

reidewaisines

reidewaisines „gastfrey (gastfrei) – noriai vaišintojas“ III 872–3 [5511] (= swecziu miletós „svečių mylėtojas“ VE 373) = pr. *reide „noriai“ (adv., žr. reide) + *vaisinēs „vaišintojas“ (nom. sg. masc.) < *vaisinējs „t. p.“ < *vaisinējas „t. p.“ 20 (Trautmann AS 414, Endzelīns SV 238, kitaip PKP II 322), plg. minėtą Vilento „Enchiridiono“ žodį miletós „mylėtojas“ (VE 373) = lie. dial. mylėtos (mylėtuos) „t. p.“ < mylėtojs „t. p.“ < mylė́tojas „t. p.“.
Santykis tarp pr. *vaisin-ējas „kas vaišina“ ir lie. váišìn-tojas „t. p.“ yra visai toks pat kaip santykis, pvz., tarp lie. dirb-ė́jas „kas dirba“ ir dirb-tojas „t. p.“ (LKŽ II² 576). Kitaip sakant, pr. *vaisin-ējas „vaišintojas“ yra sufikso *-ēja- (žr. dar s. v. gewineis) vedinys iš verb. pr. *vaisin-(tvei) „vaišinti“, kuris – vedinys iš subst. (ē- ar ī/i̯ā-kamiengalio) pr. *vaisē- „vaišės“ < balt. (dial.) *vaiśē- „t. p.“ > lie. váišės (vaĩšios) „t. p.“ ( verb. váiš-ìnti „bewirten“, Skardžius ŽD 540). Žr. s. v. waispattin.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 64; Lašinytė Blt XLII (2) 255; Matzenauer BKAS 139; Smoczyński LAV 386t., SEJL 749t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.