Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 216–217 psl.

waldniku

waldniku „(dem) koͤnige (dem König) – valdovui“ III 9125 [591] (= karaluy „karaliui“ VE 3922–23) dat. sg. masc.; acc. pl. masc. 217 wāldnikans „koͤnige (Konige) – valdovus“ III 9115 [5729] (= karalius VE 3913). Suponuoja subst. (nom. sg. masc.) pr. (III) *vāldniks „valdovas“ < pr. *vāldenīkas „t. p.“ (ar *vāldinīkas „t. p.“) – sufikso *-enīk- vedinį iš verb. pr. *vald- „valdyti“ < balt.-sl. *vald- „t. p.“ (> lie. vald-ýti = la. vàld-ît „t. p.“, s. sl. vladǫ „valdau“ ir kt., žr. Trautmann BSW 340t., Fraenkel LEW 1188t.). Žr. dar Fraenkel LEW 1188t., Stang LS 61t.
Verb. balt.-sl. *vald- „valdyti“ – vedinys iš verb. balt.-sl. *veld- „(pa)veldėti; (iš paveldėjimo turėti >) valdyti“ (> veld-ė́ti „t. p.“ ir kt., Trautmann l. c., Fraenkel l. c., Stang l. c., plg. Pokorny IEW I 1112) > pr. *veld- „t. p.“, iš kurio vedinys subst. pr. *veld-ūnas „(pa)veldėtojas“ (žr. weldūnai).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 581t.; Derksen EDSIL 524; Kloekhorst EDHIL 358tt.; Lehmann GED 392; Matasović EDPC 402; Matzenauer BKAS 141; Orel HGE 443; Rix LIV 676t.; Smoczyński LAV 392t.; Vaan EDL 651t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.