Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 220–221 psl.

wargan

wargan „ubel (Übel) – blogį“ I 117 [711], II 117 [139], „leide (Leid) – skausmą“ III 3113 [2516] (= sunkibes „sunkybės“ VE 116 gen. sg.), „ubel (Übel) – blogį“ III 4111 [312] (= pikta „pikto, blogio“ VE 1512), „ubel (Übel) – t. p.“ III 573 [399] (= pikta „pikto, blogio“ VE 2220), „ubel (Übel) – t. p.“ III 577 [3912], „leyd (Leid) – skausmą“ III 676 [4334], frazėje (III 676–7) 221 wargan assai seggīuns „leyd gethan – skausmą esi daręs“ (= paßeidei „pažeidei“ VE 2716 praet. 2 sg.), „fahr (Gefahr) – pavojų“ III 7914 [5118] (= prigadu VE 3317–18), „ubel (Übel) – blogį“ III 7916 [5120] (= pikta „pikto, blogio“ VE 3320), „boͤses (Böses) – piktą, blogį“ III 8928 [5716] (= pikt „pikta, blogį“ VE 3822), „Gefahr – pavojų“ III 11314 [714] acc. sg. neutr.
Turime subst. neutr., acc. sg. (aišku, ir nom. sg.) pr. (kat-mų) *vargan „pìkta (t. y. piktumas), blogis; skausmas; pavojus ir pan.< *„pìkta (piktumas), blogis“, kuris veikiausiai iš adj. (neutr.) pr. *vargan „piktas, blogas“ (žr. wargs); plg. s. v. giwan. Panašios kilmė̃s yra matyt ir subst. lie. var̃gas (= la. vā̀rgs) „Not, Elend“ = iš subst. neutr. adj. neutr.; kitaip Būga RR II 443.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.