Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 225 psl.

warnis

warnis „rabe (Rabe) – varnas“ E 721 nom. sg. masc.; acc. pl. (masc.) maldans warnins „jungen Raben – jaunus varnus“ III 854 [5327] (= warnikscziems VE 367 dat. pl.). Šis pr. (E, III) žodis (žr. dar colwarnis), kuris koreliuojasi su pr. (E) *varnē „varna“ (ē-kamieniu) vietoj vak. balt. *varnā „t. p.“ (žr. warne), galėtų būti (i̯o-kamienis) pr. *varnīs „varnas“ (plg. koreliaciją, pvz., lie. lokỹs : lokė̃) vietoj vak. balt. *varnas „t. p.“ < balt.-sl. *varnas „t. p.“ (> lie. var̃nas, serb.-chorv. vrȃn „t. p.“ ir kt.); dėl jo kilmės žr. s. v. warne. Plg. dar s. v. wilkis.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.