Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 225–226 psl.

warsus

warsus „lippe (Lippe) – lūpa“ E 91 nom. sg. (matyt masc.). Manoma, kad čia esąs pr. *varsus „lūpa“ (t. y. su -s- = pr. *-s-) 226 sietinas su s. isl. vǫrr „t. p.“ ir kt. (Trautmann AS 458, Vries AEW 676, Pokorny IEW I 1152, Stang LS 78, plg. Endzelīns SV 272) bei laikytinas vak. balt.-germ. izoleksa (žr. ypač Stang l. c. ir liter.), suponuojančia ide. dial. lytį, dėl kurios žr. Pokorny l. c. Bet Endzelynas (l. c.) neatmetė ir S. Agrellio nuomonės, pagal kurią pr. (E) warsus = pr. *varzus (t. y. su -s- = pr. *-z-) sietinas su lie. ver̃ž-ti ir pan. (žr. apud Endzelīns l. c.).
Keltinà ir tokia hipotezė (modifikuota Agrellio hipotezė): warsus „lūpa“ galėtų būti o-kamienis (nom. sg. masc.) pr. *varzus < *varzas „t. p.“ (plg. s. v. wangus) < „tam tikras pastorėjimas“ < *susispaudimas, susiveržimas“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. balt.(-sl.) *verź- „spausti, veržti“ (> lie. ver̃ž-ti „t. p.“ = la. verst ir kt., žr. Trautmann BSW 355), plg., pvz., balt.(-sl.) subst. *lañkas „lenkimas“ darybą (iš verb. *lenk- „lenkti“). Tas verb. balt. (-sl.) *verź- – iš verb. ide. (dial.) *u̯er-ǵh- „sukti, veržti“ (Pokorny IEW I 1154t.). Plg. s. v. wargs.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 390; Matzenauer BKAS 143; Orel HGE 450; Vaan EDL 654.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.