Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 160–161 psl.

brunse

brunse „plotcze (Plötze) – kuoja“ E 573 nom. sg. fem. = *brunsē yra iš adj. *brūn- „rudas“ (dėl jo žr. s. v. brun-eto [bruneto]) + *-sē (*-s- < pr. *-ś-?), plg. lie. laũkšė „lauka kumelė“ (LKŽ VII 185) adj. laũk-(as) „blessig“ + -šė (Skardžius ŽD 316). Taigi pr. brunse „kuoja“ būtų „rudoji (rausvoji) žuvis“, plg. lie. raũdė „kuoja; mekšras“ (kuoja ir mekšras – labai panašios žuvys!), la. ràuda „kuoja“ [: lie. raũdas „rotbraun (von Pferden)“, rùdas „braun“ ir pan.]. Į pr. brunse panašus žodis yra pažįstamas ir 161 vak. žemaičiams bei Ryt. Prūsų lietuviams: bruñšė (brunšis, bruñšas) „kuoja“ (LKŽ I² 1094), bruĩšė (bruĩšis) „t. p.“ (op. cit., 1079), briuĩšè (briuišìs) „t. p.“ (op. cit. 1062); žr. dar Nepokupny BSS 133tt. Dėl šaknies vokalizmo variantų žr. Urbutis BEE I 164tt. La. dial. bruñcis „kažkokia (jūrų) žuvelė“ ir pan. (Laumane ZN 188) bei lyb. bruńtš „(kleinere) Wemgalle (?)“ greičiausiai nerodo egzistavus kurš. *brunse „kuoja“ (ji suponuoja Būga RR III 179, Toporov PJ I 256t.), žr. Urbutis l. c. Lie. dial. bruñšė „kuoja“ ir pan. yra skolinys iš pr. *brunsē „t. p.“, kurio *-s- buvo perdirbtas į lie. -š- (Urbutis BEE I 166). Kitaip aiškinti šių pr. ir lie. dial. (bei la. dial.) žodžių kilmę (Machek ZslPh XIX 59tt., Specht UID 120, Pokorny IEW I 136, Toporov l. c.) yra nepàtikima (plg. ir Fraenkel LEW 60).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 110.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.