Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 240 psl.

wimino

wimino „ylme (Ulme [matyt Ulmus laevis Pall.]) – vinkšna“ E 625 nom. sg. fem., kuris „neskaidra forma“ (Endzelīns SV 274): taisomas į *winsino (Bezzenberger BB XXIII 310, tokiu taisymu pats labai abejodamas) arba – patikimiau – į *wincsno (Trautmann AS 461, Trautmann BSW 360, Fraenkel LEW 1257). Bet ir pastarasis taisymas ydingas: sprendžiant iš E šrifto (jis – „vienuoliškasis“ šriftas, matyt buvo vartotas ir E originale), vietoj raidės -i- (prieš -no) būtų buvę parašyta raidė *-ſ- (labai stora – ryški!).
Man rodos, kas wimino (E 625) taisytinas į winxno = pr. *vinksnɔ̄, t. y. *vinksnā „vinkšna“ < balt. *vinkśnā „t. p.“ (> lie. vìnkšna „t. p.“ = la. vîksna „t. p.“) < (su įterptiniu *-k-) balt. *vinśnā „t. p.“, kuris – sufikso *-snā- vedinys iš verb. balt.(-sl.) *vinź-/*venź- „rišti, jungti“, žr. s. v. v. saninsle, winsus.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 48; Matzenauer BKAS 146; Smoczyński DL 97tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.