Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 61–62 psl.

saninsle

saninsle „gurtel (Gürtel) – juosta, diržas“ E 485 nom. sg. fem. yra „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 242 ir liter.).
Šį pr. (E) žodį, įprastai skaitomą saninsle (Nesselmann Thes. 154, Trautmann AS 418, Endzelīns l. c., PKP II 34), lengviausiai galima skaityti (jo beveik netaisant!) sauinsle = pr.*savinzlē: čia dėl pr. *-v- (tiksliau – bilabialio *-u̯-) parašymo raide -u- plg., pvz., deiuas „Dievo“ I 92.
pr. (E) *savinzlē „juosta, diržas“ kildinu iš subst. pr. *„surišiklis“ (nomen instrumenti) < *„surišimas“ (nomen actionis) ir laikau sufikso * -(s)lē (dėl jo žr. Ambrazas DDR, 69, 191) vediniu iš verb. pr. *savinz- „surišti“ < *samvinz- „t. p.“ (su *sam- „san-, su-“ < *san- „t. p.“, žr. s. v. sen-), kuris dėl disimiliacijos (su dviem nazaliais!) ir, svarbiausia, dėl kitokių priežasčių (apie jas žr. s. v. sawayte) išvirto į pr. *savinz-.
Verb. pr. *vinz- „rišti, jungti“ yra iš verb. balt.-sl. *vinź- „t. p.“, kurį iš sl. *vęz- „t. p.“ (> rus. вяз-ать „t. p.“ ir kt.), pr. *vinzus „kaklas“ (žr. winsus), lie. vìnkšna „ulmus campestris“ (iš *vinž- + *) ir kt. teisingai jau yra atstatęs Būga [II 653–655 (tik jis nieko nekalbėjo apie E 485 pr. žodį), žr. ir Fraenkel LEW 1270 s. v. vyžà], kartu įrodęs ir tai, kad hipotezė, žodžius verb. sl. *vęz- ir kt. gretinanti su verb. lo. ango ir kt. (pvz. Trautmann l. c. ir liter., pastaraisiais laikais – pvz., Pokorny IEW I 42), yra nepagrįsta (Būga l. c.).
Verb. balt.-sl. *vinź- „rišti, jungti“ < *„(ap)lenkti, (su)jungti“ bus atsiradęs iš verb. ide. *u̯enǵh-/*u̯n̥ǵh- „t. p.“ (žr. Būga l. c.) 62 < *u̯engh-/*u̯n̥gh- „t. p.“, iš kurio „kentumiškai“ (ne „satemiškai“!) kildinu ir, pvz., verb. balt. *veng-/*ving- „(ap)lenkti, (su)jungti (žr. s. v. v. wangan, wangus, wīngriskan); dėl ide. guturalių virtimo į balt.-sl. *ź/ś- („sateminė“ evoliucija) ir *g/k („kentuminė“ evoliucija) žr., pvz., s. v. v. pecku, saligan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 110; Smoczyński LAV 316.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.