Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 219 psl.

wangan

wangan „Ende – galą (pabaigą)“ III 5710 [3915] (= gala „galą“ VE 237) acc. sg. fem. (ar masc.?) ir konstrukcijose: prei noūson wangan „an unser Ende – prie mūsų galo“ III 5120 [3534] (= iki gala „iki galo“ VE 2016), enwangan „endlich – pagaliau (gale, į galą)“ III 5522–23 [395] (= ant gala „ant galo“ VE 2218); žr. dar enwangen.
Suponuoja subst. (turbūt ā-kamienį, fem.) pr. (III) *vangu „galas, pabaiga (< *) < pr. *vangā „t. p.“, kuris yra matyt iš subst. pr. *„vagos galas, pabaiga; arimo plotas“ (iš čia bus atsiradęs J. Bretkūno raštuose lie. vanga „Acker“) < *„(apsi)sukimas (ariant)“ (plg. Endzelīns SV 271) < balt. (dial.) *vangā „sukimas, lenkimas“, o šis – fleksijos vedinys iš verb. balt. *veng-/*ving- „sukti(s), lenkti(s)“ (plg., pvz., lie. verb. gélb-ėti subst. gálba *gelbėjimas“ Skardžius ŽD 38) > lie. véng-ti „išsisuk(inė)ti“ ir pan. Žr. dar s. v. v. Wangrapia, wangus, wīngriskan. Dėl to balt. verb. plg. Trautmann BSW 350t., Fraenkel LEW 1223 (ir liter.), Stang LS 62t., Pokorny IEW I 1148t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 142; Smoczyński DL 135t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.