Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 242 psl.

wīngriskan

wīngriskan „list (List) – suktybę“ III 3511 [2721] (= kitristamis „suktybėmis“ VE 131) subst. acc. sg. fem. = pr. *vīngriskan (su cirkumfleksiniu *-īn-) suponuoja subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *vīngrisku „suktybė“ adj. (fem.) pr. *vīngrisku „suktà“ (su *-u < * < *) – sufikso *-isk- vedinį iš adj. pr. *vingra- (*vingrā-) „suktas“, kuris – sufikso *-ra- vedinys iš verb. pr. *ving-/*veng- „sukti(s)“ (žr. s. v. wangan); plg. panašios darybos adj. lie. vingrùs „vingiuotas“ vietoj senesnio adj. lie. vingras „t. p.“ (dėl o-kamienių lie. adjektyvų virtimo u-kamieniais žr. Skardžius ŽD 34) = la. (< kurš.) viñgrs „elastisch“ (ME IV 599t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 388; Matzenauer BKAS 146.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.